Klachten

Wat te doen als u een klacht heeft?


Natuurlijk is het te hopen dat u tevreden bent met uw consult of behandeling door uw VBAG-therapeut. Desondanks kan het gebeuren dat u dat niet bent. Zowel op organisatorisch, relationeel of inhoudelijk vlak kan er iets misgaan. In de eerste plaats is het belangrijk dat u het probleem zelf aankaart bij uw behandelaar. Vaak ontstaan klachten door een communicatiestoornis. Een goed gesprek over de oorzaak van uw onvrede kan helderheid brengen.

 

Mocht de relatie echter zodanig verstoord zijn dat praten niet meer mogelijk is, dan kan het zinvol zijn om contact op te nemen met de Klachtencommissie van de VBAG. Uiteraard moet de klacht wel gaan over een therapeut die is aangesloten bij de VBAG. De Klachtencommissie is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan die alles in het werk zal stellen om een oplossing te vinden.

Klachtenregeling
De Klachtencommissie werkt volgens de klachtenregeling, een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten over VBAG-therapeuten. U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch indienen bij de VBAG. Het emailadres is: klachten@vbag.nl. De VBAG zorgt voor het vervolgtraject.

Niet ontvankelijk
De Klachtencommissie kan de klacht echter niet ontvankelijk verklaren als:

  • eenzelfde klacht van de cliënt nog in behandeling is
  • een klacht al eerder in behandeling is geweest en er zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan
  • de klacht ook is ingediend bij een (civiele of) tuchtrechter
  • het Openbaar Ministerie strafvervolging heeft ingesteld
  • de klacht geen betrekking heeft op behandeling, gedraging of gebeurtenis binnen een cliënt/therapeutrelatie
  • de klager ondanks verzoek(en) van de Klachtencommissie volstrekt onvoldoende informatie  heeft verstrekt om de klacht inhoudelijk te kunnen beoordelen.
x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.