Beroepsopleidingen

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de VBAG, gelden de volgende opleidingseisen:

 

1 Voor therapeuten werkzaam in de medische/lichaamsgerichte of psychosociale sector: 

Zie het onderstaande document voor hbo-bachelor en gerelateerde wo-opleidingen die voldoen aan de eis voor medische basiskennis of psychosociale basiskennis die geldt voor de meer lichaamsgerichte/medisch werkende complementair therapeut of de psychosociaal werkende complementaire therapeut: Erkende Medische en Psychosociale Basisopleidingen

Aangevuld met een CAM-opleiding van tenminste 80 ects-punten. 

 

2 Een groot aantal diploma's van een door o.a. SNRO, FONG, CPION of SKB geaccrediteerde natuurgeneeskundige beroepsopleiding op hbo-niveau (zie de downloads onder aan deze pagina). Wilt u weten of de VBAG uw diploma erkent, neem dan contact op met het secretariaat.
Bij een natuurgeneeskundige beroepsopleiding dient u medische basiskennis gevolgd te hebben, bij een psychosociale beroepsopleiding moet dit psychosociale medische basiskennis te zijn.

 

Als u niet een van bovenstaande hbo-bachelor en gerelateerde wo-opleidingen hebt afgesloten dan moet u voor een VBAG-lidmaatschap een medische en/of psychosociale basiskennis (volgens de Plato-eindtermen) hebben afgerond en een CAM-opleiding hebben van minimaal 120 ects-punten. Het aantal vereiste ects-punten gaat naar verwachting in de toekomst omhoog.

 

Als u lid bent van de VBAG dan komt u in aanmerking voor vergoedingen bij verschillende zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars die onder Coöperatie VGZ vallen, vergoeden alleen als u staat ingeschreven in de 'VGZ vergelijk en kies' (zorggids). Voorwaarden voor een vermelding hierin zijn specifieke eisen (Plato) over medische basiskennis en psychosociale kennis. Overige zorgverzekeraars stellen deze Plato-eis vanaf 2017.

 

Met nadruk willen wij u erop attenderen dat de zienswijze op beroepsopleidingen momenteel sterk in beweging is. Overheid en zorgverzekeraars benadrukken (terecht) de minimale eisen die zij stellen aan het opleidingsniveau en dus is dit een groot punt van aandacht voor ons. Zo accrediteren wij sinds medio 2010 zelf geen beroepsopleidingen meer. Wij laten dit nu over aan onafhankelijke, professionele accreditatie-instituten. 

 

EHBO

Als VBAG-lid bent u in het bezit van een geldig EHBO-diploma. Om dat ook geldig te houden, volgt u elk jaar (een) herhalingsles(sen), ongeacht hoelang het diploma geldig is. Zowel de EHBO-cursus als de herhalingslessen leveren twee studiepunten per jaar op.

 
Zorgwijzer heeft een overzicht gemaakt met alle vergoedingen die mogelijk zijn voor een EHBO cursus vanuit de aanvullende zorgverzekering. De pagina kun je bekijken op : Zorgwijzer.nl

 

Let op: de VBAG erkent alleen EHBO-diploma’s en herhalingslessen van het Oranje Kruis, het Rode Kruis, First Aid, de NIKTA BHV én Acute Zorg. Enkel BHV (bedrijfshulpverlening) voldoet niet! Als u een cerfificaat heeft van iedereenEHBO.nl (EHBO bij Volwassenen) is het niet nodig om het Nikta-certificaat te kopen. Bij alle scholingen dient reanimatie (AED) onderdeel uit te maken van de lessen.

 

Hierbij een verwijzing naar verschillende accreditatie-instellingen voor opleidingen op complementair gebied:

FONG belangenbehartiging CAM opleidingen

CPION

SNRO

SKB

 

Heeft u een opleiding afgerond die niet bij deze accreditatie-bureaus geregistreerd staat, dan kunt u via secretariaat@vbag.nl navragen of u met uw opleiding lid kunt worden.

 

x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.