Beroepsopleidingen

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de VBAG, gelden de volgende opleidingseisen:

 

Een complementaire hbo opleiding geaccrediteerd door o.a. SNRO, FONG, CPION of SKB. Wilt u weten of de VBAG uw diploma erkent, neem dan contact op met het secretariaat.
Bij een natuurgeneeskundige beroepsopleiding dient u medische basiskennis gevolgd te hebben, bij een psychosociale beroepsopleiding moet dit psychosociale medische basiskennis te zijn. Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de intakeprocedure.

 

Voor het Volwaardige lidmaatschap dient u een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding te hebben afgerond met een diploma plus medische en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen van minimaal 180 ects.

 
Voor het Waardige lidmaatschap dient u een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding te hebben afgerond met een diploma plus medische en/of psychosociale basiskennis van minimaal 180 ects.
 
Heeft u een A- B- of Z-verpleegkundige opleiding met een geldige big-registratie, dan krijgt u vrijstelling voor de Plato-eindtermen. U dient een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding te hebben afgerond met een diploma van minimaal 140 ects (exclusief mbk/psbk).
 
Heeft u een hbo-bachelor opleiding volgens de lijst met erkende hbo-opleidingen (m.u.v. A-B of Z-verpleegkunde), dan heeft u vrijstelling voor de medische en/of psychosociale basiskennis als u op complementair gebied in die richting werkzaam bent. U dient met uw hbo complementaire opleiding (excl. mbk/psbk) minimaal 80 ects-punten te hebben.
 

document voor hbo-bachelor en gerelateerde wo-opleidingen die voldoen aan de eis voor medische basiskennis of psychosociale basiskennis: Erkende Medische en Psychosociale Basisopleidingen

 

Als u lid bent van de VBAG dan komt u in aanmerking voor vergoedingen bij verschillende zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars die onder Coöperatie VGZ vallen, vergoeden alleen als u staat ingeschreven in de 'VGZ vergelijk en kies' (zorggids). Voorwaarden voor een vermelding hierin zijn specifieke eisen (Plato) over medische basiskennis en psychosociale kennis. Overige zorgverzekeraars stellen deze Plato-eis vanaf 2017.

Met nadruk willen wij u erop attenderen dat de zienswijze op beroepsopleidingen momenteel sterk in beweging is. Overheid en zorgverzekeraars benadrukken (terecht) de minimale eisen die zij stellen aan het opleidingsniveau en dus is dit een groot punt van aandacht voor ons. Zo accrediteren wij sinds medio 2010 zelf geen beroepsopleidingen meer. Wij laten dit nu over aan onafhankelijke, professionele accreditatie-instituten. 

 

EHBO

Als VBAG-lid bent u in het bezit van een geldig EHBO-diploma. Om dat ook geldig te houden, volgt u elk jaar (een) herhalingsles(sen), ongeacht hoelang het diploma geldig is. Zowel de EHBO-cursus als de herhalingslessen leveren twee studiepunten per jaar op.

 
Zorgwijzer heeft een overzicht gemaakt met alle vergoedingen die mogelijk zijn voor een EHBO cursus vanuit de aanvullende zorgverzekering. De pagina kun je bekijken op : Zorgwijzer.nl

 

De VBAG erkent alleen EHBO-diploma’s en herhalingslessen van/volgens het Oranje Kruis en het Rode Kruis.

 

Hierbij een verwijzing naar verschillende accreditatie-instellingen voor opleidingen op complementair gebied:

FONG belangenbehartiging CAM opleidingen

CPION

SNRO

SKB

 

Heeft u een opleiding afgerond die niet bij deze accreditatie-bureaus geregistreerd staat, dan kunt u via secretariaat@vbag.nl navragen of u met uw opleiding lid kunt worden.

 

x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.