Contributie

De lidmaatschapsbijdrage is € 399,00 per twaalf maanden. Dit is inclusief een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand), de geschillencommissie, zes keer per jaar het Vakblad Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg of OrthoFyto en de afwikkeling van niet-inbare vorderingen op debiteuren. 

Ons contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je in het lopende contributiejaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekend. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en dient voldaan te worden vóór aanvang van de nieuwe periode waarover de contributie is verschuldigd.

De kosten voor het aspirant-lidmaatschap bedragen jaarlijks € 161,60 (inclusief aansluiting geschillencommissie). 

Therapeuten die een verzoek tot (aspirant)-lidmaatschap indienen, betalen eenmalig intakekosten à € 95,00. Als de digitale intakeprocedure is afgerond, wordt de aanvraag voor lidmaatschap door de intake-commissie beoordeeld. Intakekosten worden niet gerestitueerd.

x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.