Lidmaatschapsvoorwaarden

Een goede, professionele gezondheidszorg kun je als een soort recht van de Nederlandse burger zien. Dit betekent dat alle aangeboden zorg door wie dan ook en waar dan ook, en zeker de zorg die voor vergoeding in aanmerking komt, aan een aantal basiscriteria moet voldoen.

 

Ook binnen de complementaire geneeswijzen zullen therapeuten derhalve goed geschoold moeten zijn voordat ze aan de uitoefening van hun vak gaan beginnen, geregistreerd dienen te zijn en zich tijdens de uitoefening van hun praktijk moeten blijven scholen en meedoen aan intervisie en intercollegiale toetsing.

 

In dit kader stellen wij de volgende eisen aan onze leden:

 

1. Vereiste scholing:

 • een voltooide vooropleiding op minimaal HAVO-niveau;

 

 • voor het Volwaardige lidmaatschap vragen we een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding afgerond met een diploma plus medische en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen van minimaal 180 ects.
 
 • Voor het Waardige lidmaatschap vragen we een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding afgerond met een diploma plus medische en/of psychosociale basiskennis van minimaal 180 ects.
 
 • Heb je een A, B of Z-verpleegkundige opleiding met een geldige big registratie dan krijg je vrijstelling voor de Plato-eindtermen. Je dient een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding te hebben afgerond met een diploma van minimaal 140 ects (exclusief mbk/psbk). Als je kunt aantonen dat je de andere competenties (communicatievaardigheden, samenwerkingsrelaties, verantwoordelijkheid en zelfstandigheidontwikkeling, eigen praktijk en ondernemersvaardigheden, reflectieve vaardigheden en intercollegiale toetsing)  op hbo hebt, kan de norm van minimaal 80 ects vakinhoudelijk volstaan.
 
 • Heb je een hbo-bachelor opleiding volgens de lijst met erkende hbo-opleidingen (m.u.v. A-B of Z-verpleegkunde), dan heb jevrijstelling voor de medische en/of psychosociale basiskennis als je op complementair gebied in die richting werkzaam bent. Je dient met je hbo complementaire opleiding (excl. mbk/psbk) minimaal 80 ects-punten te hebben.
 
 • Een geldig EHBO-diploma (rode of oranje kruis) met reanimatie (AED). Dit geldt niet voor BIG-geregistreerden die dagelijks EHBO-handelingen in de prakijk uitoefenen.

 

We erkennen de meeste opleidingen geaccrediteerd door SNRO, CPION, FONG of SKB. Neem contact op met het secretariaat als je wil weten of we jouw afgeronde opleiding erkennen.

 

Voor een VBAG-lidmaatschap is het niet noodzakelijk om aan de Plato-eisen te voldoen, dit heeft wel als gevolg dat je niet vergoed wordt door de meeste zorgverzekeraars. Je kunt dan waardig lid worden van de VBAG en gebruik maken van de faciliteiten zoals verzekeringen, professionele praktijkondersteuning, etc.

 

2. Overige voorwaarden op administratief gebied:

 • overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) niet ouder dan 3 maanden na datum afgifte
 • inschrijving bij Kamer van Koophandel voor praktijkhouders
 • overleggen van een zorgverlenersnummer en een praktijkcode (agb-codes bij Vektis)
 • inschrijving bij RBCZ (inschrijving wordt door VBAG gedaan)
 • inschrijving bij een geschillencommissie (is onderdeel van het lidmaatschap)

 

3. Eisen na aanname als lid:

 • afleggen van eed of belofte
 • bij- en nascholing uisluitend te volgen bij extern geaccrediteerde opleidingen, i.v.m. het toekennen van studiepunten, accreditatie instituten zijn SNRO, CPION, FONG belangenbehartiging CAM opleidingen en KTNO
 • meewerken aan Visitatie (praktijkbezoek)
 • geldig houden van het EHBO-diploma
 • last but not least: Goede praktijkvoering in de breedste zin des woords!

 

x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.