Lidmaatschapsvoorwaarden

Een goede, professionele gezondheidszorg kun je als een soort recht van de Nederlandse burger zien. Dit betekent dat alle aangeboden zorg door wie dan ook en waar dan ook aan een aantal basiscriteria moet voldoen. Dat geldt zeker voor zorg die voor vergoeding in aanmerking komt.

 

Ook binnen de complementaire geneeswijzen zullen therapeuten daarom goed geschoold moeten zijn voordat ze aan de uitoefening van hun vak kunnen beginnen. Ze moeten geregistreerd zijn, zich tijdens de uitoefening van hun praktijk blijven scholen en meedoen aan intervisie en visitatie.

 

De VBAG stelt de volgende eisen aan haar leden:

 

1. Vereiste scholing:

 • Een voltooide vooropleiding op minimaal HAVO-niveau;

 

 • Voor het Volwaardige lidmaatschap  een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding afgerond met een diploma plus medische en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen van minimaal 180 ects.
 
 • Voor het Waardige lidmaatschap  een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding afgerond met een diploma plus medische en/of psychosociale basiskennis van minimaal 180 ects.
 
 • Wie een A, B of Z-verpleegkundige opleiding met een geldige BIG-registratie heeft, krijgt vrijstelling voor de Plato-eindtermen. De geaccrediteerde hbo complementaire opleiding is afgerond met een diploma van minimaal 140 ects (exclusief mbk/psbk). Voor wie aantoont dat hij/zij de andere competenties (communicatievaardigheden, samenwerkingsrelaties, verantwoordelijkheid en zelfstandigheidontwikkeling, eigen praktijk en ondernemersvaardigheden, reflectieve vaardigheden en intercollegiale toetsing) op hbo-niveau heeft, kan de norm van minimaal 80 ects vakinhoudelijk volstaan.
 
 • Wie een hbo-bachelor opleiding volgens de lijst met erkende hbo-opleidingen (m.u.v. A-B of Z-verpleegkunde) heeft, krijgt vrijstelling voor de medische en/of psychosociale basiskennis als hij/zij op complementair gebied in die richting werkzaam is. De hbo complementaire opleiding (excl. mbk/psbk) beslaat minimaal 80 ects-punten.
 

We erkennen de meeste opleidingen geaccrediteerd door SNRO, CPION, FONG of SKB. Neem contact op met het secretariaat als je wil weten of we jouw afgeronde opleiding erkennen.

 

Voor een VBAG-lidmaatschap is het niet noodzakelijk om aan de Plato-eisen te voldoen, dit heeft wel als gevolg dat je niet vergoed wordt door de meeste zorgverzekeraars. Je kunt dan waardig lid worden van de VBAG en gebruik maken van de faciliteiten zoals verzekeringen, professionele praktijkondersteuning, etc.

 

2. Overige voorwaarden op administratief gebied:

 • overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) niet ouder dan 3 maanden na datum afgifte
 • inschrijving bij Kamer van Koophandel voor praktijkhouders
 • overleggen van een zorgverlenersnummer en een praktijkcode (agb-codes bij Vektis)
 • inschrijving bij RBCZ (inschrijving wordt door VBAG gedaan)
 • inschrijving bij een geschillencommissie (is onderdeel van het lidmaatschap)
 • een website of een folder

 

3. Eisen na aanname als lid:

 • afleggen van eed of belofte
 • bij- en nascholing uitsluitend te volgen bij extern geaccrediteerde opleidingen, i.v.m. het toekennen van studiepunten, accreditatie-instituten zijn SNRO, CPION, FONG en KTNO
 • meewerken aan visitatie (praktijkbezoek)
 • last but not least: Goede praktijkvoering in de breedste zin des woords!
 • het conformeren aan de klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ.
 • werken conform de WKKGZ.
x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.