Nascholing

Nascholing gaat over een beroepsopleiding met alls doel het vroeger geleerde op te halen c.q. te verdiepen. Bijscholing betekent een aanvullende opleiding of vorming voor beroepsbeoefenaren.
 
De vakinhoudelijke scholing en MBK/PsBK  dienen geaccrediteerd te zijn door SNRO, CPION, FONG belangenbehartiging CAM opleidingen,  NVAO of SKB of KTNO. De scholing dient op hbo-niveau te zijn.
 
Per jaar volgt ieder lid minimaal 15 studiepunten bij- en nascholing (>45 uur scholing).
Hieronder vallen
– 2 studiepunten aan scholing in EHBO (herhaalcursus).
– 2 studiepunten vakliteratuur
– 2 tot 4 studiepunten aan intervisiebijeenkomsten
– 2 studiepunten geaccrediteerde scholing op het gebied van anatomie, pathologie, fysiologie:    
    MBK/PsBK
– 5 tot 7 studiepunten aan vakinhoudelijke geaccrediteerde scholing.
 
Voor wie gedurende het lidmaatschapsjaar lid wordt, rekenen we de studiepunten om per kwartaal.
 
 
x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.