Voordelen lidmaatschap

Bij de VBAG ben je all-inclusive, dat betekent: 

  • een verzekeringspakket voor rechtsbijstand, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
  • intercollegiale toetsing
  • veel complementaire werkvormen onder één dak
  • delen in uitgebreide kennis en ervaring
  • professionele praktijkondersteuning 

en dat voor een lage contributie.
 

Verzekeringen
Op het moment dat je lid wordt van de VBAG, ben je collectief verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand. Dit geldt uiteraard alleen voor de praktijkuitoefening en niet voor privé-aangelegenheden.

  • Beroepsaansprakelijkheid

Dit is de aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van uw beroep. Bij fouten kan worden gedacht aan een onzorgvuldige handeling, nalatigheid, onjuiste advisering en dergelijke, bij werkzaamheden die direct verband houden met de beroepsuitoefening (behandeling).  

  • Bedrijfsaansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heb je nodig om het algemene aansprakelijkheidsrisico te dekken dat niet direct te maken heeft met de behandeling van je cliënt. Het van de trap vallen door een loszittende trede of het in elkaar zakken van je behandeltafel zijn daar voorbeelden van.

  • Productaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid als gevolg van de verkoop van producten aan patiënten en niet-patiënten.

 

Bij arbeidsongeschiktheid krijg je eenmalig een bedrag uitgekeerd.

 

Visitatie
Medewerkers van een extern visitatiebureau brengen periodiek een bezoek aan VBAG-leden. Zij gaan daarbij na of je aan de voorwaarden voldoet om kwalitatief verantwoorde zorg te verlenen, maar voorop staat dat ze adviseren en aangeven waar verbetermogelijkheden liggen. Doe daar je voordeel mee.

Veel complementaire werkvormen onder één dak
De VBAG is een zogeheten multidisciplinaire beroepsvereniging. De werk- en therapievormen zijn: natuurgeneeswijzen, antroposofie, oosterse geneeskunde, lichaamsgerichte therapie, psychosociale therapie en beweegzorg. Dat betekent dat je punten krijgt voor een breder aanbod nascholingen dan bij een beroepsvereniging die zich uitsluitend richt op één werk- of therapievorm. Een ander voordeel is de mogelijkheid om intervisiegroepen samen te stellen uit zorgverleners van verschillende disciplines, wat meer invalshoeken biedt voor de besproken onderwerpen.

 

Delen in uitgebreide kennis en ervaring
Soms loop je als zorgverlener tegen problemen aan of krijg je te maken met vraagstukken die niet gemakkelijk zijn op te lossen. De VBAG bestaat al meer dan 30 jaar en veel is er in die tijd de revue gepasseerd. De wetgeving is veranderd, de zorgverzekeraars zijn veel hogere eisen gaan stellen, de intercollegiale toetsingen hebben inzicht gegeven in problemen waar de leden soms tegenaan lopen en nog veel meer. Dat heeft bijgedragen tot een schat aan kennis en ervaring waarmee de VBAG haar leden met raad en daad terzijde staat. Het kantoor in Nuenen wordt bemensd door een fulltime en drie parttime medewerkers. ’s Ochtends zijn zij telefonisch bereikbaar om je vragen te beantwoorden, die door te geven aan degene die je kan helpen of je naar de juiste persoon te verwijzen. Maar ook organiseert de VBAG regelmatig regiobijeenkomsten waarbij als vast programma-onderdeel de leden vragen kunnen stellen en kwesties uit hun praktijk kunnen bespreken met het bestuur en collega’s. Dit is erg waardevol gebleken.

 

Professionele praktijkondersteuning
De VBAG hecht grote waarde aan een complementaire geneeskunde die niet alleen vakinhoudelijk professioneel is, maar zich ook op alle andere gebieden professioneel gedraagt. Dit overstijgt het belang van de beroepsvereniging, want het gaat over het gehele beroepsveld. Maar voor de VBAG begint het wel bij de eigen leden. Daarom krijgen die ook ondersteuning die in alle opzichten met praktijkvoering te maken hebben: communicatie tussen therapeut en cliënt, ondernemersvaardigheden, zaken waarmee de zorgverlener als zzp’er te maken heeft en werken volgens het beroepsprofiel. De middelen daarvoor zijn de eerdergenoemde regiobijeenkomsten, de digitale nieuwsbrief, de Algemene Ledenvergadering en persoonlijke ondersteuning. Ook ondersteunt de VBAG zoveel mogelijk activiteiten van de koepelorganisatie en stelt die beschikbaar voor de leden.
Daarnaast worden mogelijkheden bekeken om collectief praktijkondersteunende middelen aan te schaffen, waar mogelijk zonder consequenties voor de contributie. 

x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.