Overzicht therapievormen

Aromatherapie

werkt met etherische oliën
Een therapie die werkt met zeer geconcentreerde en zeer zuivere plantaardige essentiële/etherische oliën. De therapie kan op zichzelf staan maar ook als ondersteuning dienen bij andere therapieën. Aromatherapie wordt ingezet bij zowel lichamelijke als psychische problemen. Uitgangspunt is dat elke olie specifieke eigenschappen heeft die geschikt zijn voor bepaalde toepassingen. Zo kan een bepaalde geur die wordt ingeademd ontspanning teweegbrengen. Een andere werkt weer opwekkend of activerend.

Zie overzicht therapeuten

Energetische (Eclectische) therapie

Eclectische therapie
Basis van deze vorm is de gedachte dat de energievelden die zich in en om het menselijk lichaam bevinden, diens gezondheid bepalen. Eclectisch betekent dat er verschillende stromingen binnen één vorm plaatsvinden.

Zie overzicht therapeuten

Huid- en oedeemtherapie

behandelt huidproblemen en plaatselijke vochtophopingen
Een huidtherapeut geeft adviezen en behandelingen voor een goede dagelijkse verzorging van een zieke of een beschadigde huid. Voorbeelden van huidproblemen zijn acne, littekens, pigmentstoornissen, vaatafwijkingen, maar ook afwijkingen als gevolg van chemotherapie. Oedeem is een plaatselijke vochtophoping. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk om daar iets aan te doen. Een voorbeeld daarvan is lymfedrainage dat vaak in combinatie wordt gegeven met compressietherapie met zwachtels of elastische kousen.

Zie overzicht therapeuten

Kinesiologie

therapie aan de hand van spiertesten
Kinesiologie maakt gebruik van spiertesten als diagnosemethodiek. Een sterke spier betekent balans, een zwakke spier betekent onbalans. Spieren reageren direct op alles wat de balans in het menselijk lichaam verstoort. Dat kan zijn ongeschikte voeding maar ook emoties, gedachten en onbewuste patronen. De spiertest maakt duidelijk wat zich op onbewust niveau afspeelt. Dat komt door de samenhang tussen spiergroepen, meridianen, organen en chakra’s.

Zie overzicht therapeuten

Matrix-kleurentherapie

werkt met helende energie van kleuren
Kleuren en licht verspreiden een helende energie. Dat is het uitgangspunt van kleurentherapie, waarbij op verschillende manieren kleuren worden ingezet om verstoorde energiebalansen te herstellen. Licht is een vorm van elektromagnetische trilling. Kleuren zijn bestanddelen van het witte licht en ontstaan door verschillende trillingsfrequenties. Mandel is de inspirator van de kleurenpunttherapie en combineert opvattingen uit de acupunctuur met kleurenbehandeling.

Zie overzicht therapeuten

Mesologie

combineert kennis uit reguliere en complementaire geneeskunde voor vooral chronische aandoeningen, onderzoekt de orgaanfuncties
In principe zou je mesologie een vorm van integrated medicine kunnen noemen, want het is gebaseerd op kennis van zowel reguliere geneeswijzen als complementaire. Vooral chronische aandoeningen hebben baat bij deze vorm van geneeskunde. Mesologie besteedt aandacht aan de voedingswijze, de luchtwegen en het zenuwstelsel. De oorzaken van de klacht of ziekte zijn te herleiden uit het bindweefsel (het mesoderm) Daar vinden reacties plaats als gevolg van verstoringen. Deze therapie gaat uit van drie principes: 1. De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving 2. Er is altijd samenhang tussen functie en disfunctie 3. De mens is in staat zich voortdurend aan te passen aan zijn omgeving. Deze aanpassing is zelfregulerend.

Zie overzicht therapeuten

Orthomoleculaire therapie

bevordert zelfgenezend vermogen door het lichaam de juiste voedingsstoffen aan te bieden
Deze therapie bevordert het zelfgenezend vermogen door het lichaam de voedingsstoffen aan te bieden die het nodig heeft om gezond en vitaal te zijn. En dan niet alleen in hoeveelheden die absolute tekorten in het lichaam opheft, maar vooral om de relatieve tekorten. Dat zijn tekorten waarvan je een langere periode niets of weinig hoeft te merken, maar wel op de langere duur kunnen leiden tot chronische klachten. Bij de orthomoleculaire geneeskunde gaat het om natuurlijke stoffen als vitaminen, mineralen, sporenelementen en bepaalde kruiden. Leefstijladviezen horen ook bij de behandeling.

Zie overzicht therapeuten

Paranormale geneeswijzen

werkt met paranormale gaven om gezondheid te herstellen
Dit is een verzamelnaam voor een groot aantal therapieën die werken met informatie verkregen buiten de bekende zes zintuigen om. Voorbeelden daarvan zijn helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, energetische therapieën, healing en magnetiseren.

Zie overzicht therapeuten

Fytotherapie

werkt met geneeskrachtige kruiden
Deze therapie werkt met geneeskrachtige kruiden afkomstig van planten.

Zie overzicht therapeuten

(Natuur)voedingstherapie

gericht op voeding om gezondheid te herstellen
Dit is een verzamelnaam voor therapieën die (natuurlijke) voeding als invalshoek hebben om de gezondheid te herstellen.

Zie overzicht therapeuten

Acupunctuur

herstelt de energiestromen door naalden op specifieke punten van het lichaam te plaatsen
Deze traditionele Chinese geneeswijze herstelt de energiestromen door naalden op specifieke punten van het lichaam te plaatsen. Die punten hebben te maken met de chi, ofwel de levensenergie. Ze bevinden zich op plekken van de meridianen (kanalen van de levensenergie) Deze meridianen staan in verbinding met organen. Acupunctuur heft energieblokkades in de meridianen op en laat de levensenergie weer vrij stromen.

Zie overzicht therapeuten

Ayurveda

geneeskundig systeem uit India van meer dan 5000 jaar oud, dat werkt met leefwijze en voeding
Dit is een geneeskundig systeem uit India van meer dan 5000 jaar oud. Het gaat ervan uit dat een verkeerde voeding en een verkeerde leefwijze lichaam en geest uit balans brengen en ziekten veroorzaken. Het systeem werkt met de drie dosha’s, ofwel de verschillende lichaamstypen/consituties die ieder eigen kenmerken hebben. Deze hebben ook ieder een eigen aanpak nodig om in balans te blijven of om de balans te herstellen.

Zie overzicht therapeuten

Shiatsu

drukpuntmassage
Deze drukpuntmassage vindt zijn oorsprong in Japan. Op specifieke (acupunctuur)punten van het lichaam wordt druk uitgeoefend die de bloedsomloop stimuleert en energieblokkades opheft. Shiatsu is een Japanse drukpuntmassage die met de vingers uitgeoefend wordt en die gericht is op het stimuleren van de bloedsomloop en het opheffen van energieblokkades in het lichaam. Op de meridianen (energiebanen van het lichaam) liggen 365 vitale punten. Wanneer een van de twaalf organen slecht functioneert, vermindert de energiestroom in het bijbehorende meridiaan en wordt het lichaam ziek. Shiatsu herstelt de energiestroom in de meridiaan.

Zie overzicht therapeuten

TCM

Traditional Chinese Medicine / Chinese geneeskunde
De letters staan voor Traditional Chinese Medicine. Dat is een verzamelwoord voor diverse therapieën die hun oorsprong in China hebben.

Zie overzicht therapeuten

Massagetherapie

werkt voornamelijk op het bewegingsapparaat
Massagetherapie is een vorm van manueel (met de handen) praktiseren waarbij het de bedoeling is om klachten die zijn ontstaan door onbalans (pijn in spieren en gewrichten of organen) in het lichaam te verminderen en tevens een buffer voor het lichaam op te bouwen.

Zie overzicht therapeuten

Bowentherapie

zachte behandeltechniek met rolbewegingen bij pijn- en spanningsklachten
Deze combinatie van westers wetenschappelijke anatomie- en fysiologiekennis met oosterse kennis van energiestromen, is een zachte maar krachtig werkende behandeling bij pijn- en spanningsklachten. Bowen activeert herstelmechanismen. Het is een behandelingsvorm waarbij met duimen en vingers een rollende beweging over de spieren wordt gemaakt op specifieke plekken van het lichaam. Dat stimuleert het lichaam om een betere balans te zoeken, pijn te verminderen en klachten te herstellen. Wordt aangeraden bij rugklachten, gewrichtsklachten, stress, ademhalingsproblemen, RSI, premenstueel syndroom en sportblessures.

Zie overzicht therapeuten

Ontwikkelingsmotoriek Methode Niek Brouw

gericht op houding en beweging op basis van het onderscheid tussen een vrije houding en een verworven, aangeleerde houding
Deze methode richt zich op houding en beweging op basis van het onderscheid tussen een vrije houding en een verworven, aangeleerde houding. Als een ontwikkeling niet veilig verloopt, ontstaan er ontwikkelingsstoringen met houdingsaanpassingen. Deze resulteren in minder ernstige tot ernstige pijnen of ziektebeelden. De Methode Dr. Brouw wil de oorspronkelijke, natuurlijke potentie weer vrij maken. Dat gebeurt aan de hand van doelgerichte oefeningen.

Zie overzicht therapeuten

Reflexzonetherapie

werkt met reflexzones van het lichaam die corresponderen met orgaansystemen en klieren
Op de handen, voeten en oren bevinden zich reflexzones die corresponderen met de organen en klieren in het lichaam. Door deze met duim en vingers te bewerken, verbetert de doorbloeding van op die plekken in het lichaam. Niet alleen goed voor volwassenen, maar ook voor (kleine) kinderen. De therapie werkt voor zowel acute als chronische klachten.

Zie overzicht therapeuten

Yin-therapie

Functionele osteopathie - behandelconcept binnen de fysio- en manuele therapie die ervan uitgaat dat alle gewrichten in het menselijk lichaam met elkaar in verbinding staan.
Deze therapie gaat ervan uit dat alle gewrichten in het menselijk lichaam met elkaar in verbinding staan. Met als gevolg dat ze ook invloed op elkaar hebben en verstorend kunnen werken. De oorzaak van de pijn is ergens anders dan daar waar de pijn gevoeld wordt. De therapeut corrigeert de stand van de botten ten opzichte van elkaar, de beweeglijkheid van de gewrichten en de spierspanning om de balans in het lichaam te herstellen. De osteopathie is gebaseerd op vier grondbeginselen: 1. het belang van de bloedvaten 2. de betekenis van structuur en functie 3. de zelfregulatiekrachten van het lichaam 4. de mens als ondeelbare eenheid.

Zie overzicht therapeuten

BSM-de Jongtherapie

stimuleert het zenuwstelsel met oefeningen
BSM staat voor Brain Stimulating Method en is een methode om de hersenen te stimuleren. Dat gebeurt door het prikkelen van verschillende waarnemingsorgaantjes, sensoren, die zich in de huid, spieren en gewrichten bevinden. Daardoor normaliseert het centraal zenuwstelsel. De methode is geschikt voor onder andere leerproblemen als dyslexie, concentratieproblemen, ADHD, motorische problemen, autisme en aan autisme verwante stoornissen. Uitgangspunt bij de therapie volgens de B.S.M. - de Jong® is dat ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen een lichamelijke oorzaak kunnen hebben. Een leerprobleem is niet zozeer een gebrek aan intelligentie, maar veel vaker een gebrek aan mogelijkheden om van de aanwezige intelligentie gebruik te maken.

Zie overzicht therapeuten

Body Stress Release

werkt met lichte drukimpulsen die bevorderen dat vastzittende spierspanning loskomt
Body Stress Release is een gezondheidstechniek dat het lichaam helpt om de vastgezette spierspanning (body stress) los te laten. Het menselijk lichaam past zich aan op dagelijkse spanning en stress. Wanneer die echter te groot wordt, raakt het overbelast en beginnen spanningen zich in de spieren op te bouwen en vast te zetten. Een situatie waar ook het herstellend vermogen onder te lijden heeft. Dankzij de lichte drukimpulsen van Body Stress Release voert het lichaam de spanningen op natuurlijke wijze af, herstelt de balans en wordt de gezondheid bevorderd.

Zie overzicht therapeuten

Embryonal Integrated Therapy

werkt met de mentale en fysieke gevolgen die voortvloeien uit de embryonale ontwikkeling
Deze therapie werkt met de mentale en fysieke gevolgen die voortvloeien uit de embryonale ontwikkeling gaat uit van de gevolgen van embryologische wetten die nog altijd functioneel zijn in ons lichaam. De Embryonal Integrated Therapy ook wel Methode Frank de Bakker genoemd of Geïntegreerde Technieken, is gebaseerd op nieuwe ideeën over de gevolgen van embryologische wetten die nog steeds zeer functioneel zijn in ons lichaam. Daarnaast is de methode uniek in het duidelijk maken van de samenhang binnen het lichaam. Een methode waarbij het mechanisme meetbaar en helder is en zodanig kan worden ingezet dat het lichaam kans krijgt optimaal gebruik te maken van het zelfherstellend vermogen.

Zie overzicht therapeuten

Triggerpointtherapie

massagetechniek die spierknopen behandelt en de doorbloeding op die plekken verbetert
Deze massagetechniek richt zich op triggerpoints, dat zijn pijnlijke spierknopen. Door op deze plekken een speciale vorm van zeer diepwerkende druk uit te oefenen, kunnen pijn en ongemakken verdwijnen. De doorbloeding en energiedoorstroming komt weer goed op gang.

Zie overzicht therapeuten

Cranio-sacraaltherapie

subtiele aanraking die werkt met het cranio-sacrale ofwel het hersenritme
Dit is een zachte behandelvorm die voortkomt uit de osteopathie. Door de handen op bepaalde plekken van het lichaam neer leggen, maakt de behandelaar contact met het ritme van het craniosacrale vocht. Dit circuleert van de hersenen via de wervelkolom naar de stuit en weer terug. Soms is het ritme nauwelijks of niet te voelen. Dat zijn de plekken waar de lichaamsstructuren zich hebben vastgezet, bijvoorbeeld met een (te) grote spierspanning. De behandeling nodigt de spierspanning uit om los te laten. Het cranio-sacrale vocht is essentieel voor een gezonde werking van het centrale zenuwstelsel, maar is ook essentieel voor de algehele gezondheid omdat het in verbinding staat met en invloed uitoefent op ons endocriene systeem (hormoonstelsel) en de organen.

Zie overzicht therapeuten

Haptotherapie

begeleidingsvorm die met aanraking de balans tussen voelen, denken en doen herstelt
Aanraking is het kenmerk van haptonomie. Het gaat erom dat de cliënt (weer) contact maakt met zijn of haar gevoelens, wat iemand blokkeert of op andere manier belemmert. Het maakt ook inzichtelijk hoe iemand omgaat met de klachten. Ook is het de bedoeling om vicieuze cirkels zichtbaar te maken of te voorkomen. Vaak hebben klachten te maken met ervaringen uit de jeugd of perinatale periode waarbij de cliënt moeite heeft de gevoelens die deze voortbrachten toe te durven laten. De haptotherapeut leert iemand deze ervaringen te herkennen, te beleven en te accepteren. Dat gebeurt door veiligheid te bieden zodat iemand weer vertrouwd kan raken met zichzelf.

Zie overzicht therapeuten

Hypnotherapie

maakt met rance contact met het onderbewuste
Bij deze therapie wordt met behulp van hypnose de oorzaak van psychische en lichamelijke klachten opgespoord. De hypnose bestaat uit een lichte trance, maar degene die het ondergaat behoudt wel de controle over zichzelf. Wel komt deze gemakkelijker in contact maakt met zijn onderbewuste. Het is een werkwijze waarbij het eigen herstellend vermogen wordt geactiveerd.

Zie overzicht therapeuten

Kunstzinnige therapie

werkt met expressieve uitingen
Deze therapie kent verschillende vormen: beeldend, muzikaal, spraak en drama. Het zijn expressieve vormen die een helend effect hebben en cliënten laten ‘ervaren’. Daarbij gaat het niet zozeer om het resultaat, vooral om het proces om inzicht te krijgen in de oorzaak van de klachten en wat er nodig is om te genezen. De therapie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Zie overzicht therapeuten

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) : NLP mag meetellen, maar alleen als onderdeel van een geschikt beroep

Er zijn opleidingen voor van 40 ec's. NLP mag meetellen, maar alleen als onderdeel van een geschikt beroep

Zie overzicht therapeuten

x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.