Kwalificaties van onze leden

Als u naar een VBAG-therapeut gaat, kunt u ervan op aan dat deze therapeut voldoet aan een groot aantal waarborgen. De kwalificaties en eisen waaraan onze leden voldoen: 

 

  • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG belangenbehartiging CAM opleidingen, SKB, CPION of NVAO;
  • bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft. Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen;
  • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;
  • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
  • het conformeren aan onze interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ;
  • het hebben van een "Verklaring omtrent het Gedrag";
  • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Een therapeut kan pas lid worden als aan al het bovenstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Dat de therapeut ook daadwerkelijk aan deze kwalificaties voldoet, is te zien aan het muurschildje met daarop het lidmaatschapsnummer en jaarzegel vermeld en dat ieder lid zichtbaar bij zijn/haar praktijkruimte heeft.

x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.